ترامپ؛ ‌حی و حاضر در سیاست آمریکا

تقریبا کسی در این مسئله تردید نداشت که نمی‌توان دونالد ترامپ را از چشم هوادارانش انداخت، اما اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاد، بار دیگر و قویا این مسئله را ثابت کرد که ترامپ در دنیایی خودساخته، قدرتمندترین چهره حزب جمهوریخواه است و بسیاری همچنان او را رئیس‌جمهور می‌دانند.