08
سه شنبه 22 تیر 1400
شماره 8268
شهر-۲
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران در گفت‌وگو با همشهری از نقش ارتقای سطح آگاهی شهروندان برای داشتن شهری زیست‌پذیر و اقدامات انجام شده برای رسیدن به شهر دوستدار کودک می‌گوید

کودکان، شهر را بهتر می‌بینند

شهری که دوستش داریم و می‌خواهیم در آن زندگی کنیم، مستلزم یادگیری یکسری از آموزش‌هاست؛ آموزش‌هایی از حقوقی که داریم و از آنچه باید به عنوان حقوق دیگران رعایت کنیم.