روز بدون پلاستیک و مسئولیت اجتماعی شهروندان

امروزه از پلاستیک به‌عنوان جدی‌ترین خطر برای محیط‌زیست یاد می‌کنند؛ ماده‌ای که بیش از 450سال ماندگاری در طبیعت دارد و حجم گسترده تولید و چالش‌های حاصل از آن در طبیعت یک فاجعه جهانی است.