34
سه شنبه 22 تیر 1400
شماره 8268
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
احمد مسجد جامعی/عضو شورای‌شهر تهران

منطقه ۸؛ منطقه‌ای برای خانه‌دار شدن کارمندان

آنچه پیش رو دارید مجموعه‌ای از یادداشت‌های احمد مسجدجامعی عضو شورای‌شهر تهران است و حاصل تهران‌گردی‌های او و گروهی از همراهان او.