• سه شنبه 22 تیر 1400
  • الثُّلاثَاء 3 ذی الحجه 1442
  • 2021 Jul 13

حرف آخر ظریف با مخالفان برجام

وزیرخارجه در آخرین گزارش برجامی‌اش به مجلس، دشواری‌های سال‌های اخیر و ضرورت احیای برجام را برای مردم تشریح کرد
همیشه آخرین گزارش‌ها در واپسین روزهای هر دولتی، می‌توانند رنگ‌وبوی تاریخی به‌خود بگیرند.

گنبد آسمان‌هنر گشوده می‌شود

یک‌پازل مهم دیگر از مجموعه فرهنگی و گردشگری اراضی عباس‌آباد، ابتدای هفته آینده تکمیل و بهره‌برداری می‌شود.

گزارش وزارت خارجه یک سند تاریخی است

گزارش 262صفحه‌ای وزارت امور خارجه یک سند تاریخی است. در این سند و ضمایم آن به تفصیل به برجام و سیر تکوین و تطور آن طی 7-6 سال گذشته پرداخته شده است.

سرنوشت پرابهام 3‌واکسن ایرانی - خارجی

چندین‌ماه از ثبت واکسن‌های کرونای خارجی تولید‌شده در ایران می‌‌گذرد اما هنوز هیچ‌کدام در دسترس قرار نگرفته‌اند. 3واکسن روسی، استرالیایی و کوبایی که به‌طور مشترک یا با انتقال تکنولوژی در ایران ساخته می‌شوند، هنوز در سبد واکسیناسیون عمومی قرار نگرفته‌اند.

حساب و کتاب پارکینگ‌ها

پارکینگ‌ها در کلانشهرها می‌توانند هم محلی برای درآمدزایی باشند و هم آسایش را برای شهروندان میان این همه شلوغی فراهم کنند.
مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران در گفت‌وگو با همشهری از نقش ارتقای سطح آگاهی شهروندان برای داشتن شهری زیست‌پذیر و اقدامات انجام شده برای رسیدن به شهر دوستدار کودک می‌گوید

کودکان، شهر را بهتر می‌بینند

شهری که دوستش داریم و می‌خواهیم در آن زندگی کنیم، مستلزم یادگیری یکسری از آموزش‌هاست؛ آموزش‌هایی از حقوقی که داریم و از آنچه باید به عنوان حقوق دیگران رعایت کنیم.

کارگران بی‌دفاع در کارگاه‌های پر خطر