29
سه شنبه 22 تیر 1400
شماره 8268
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
افزایش آمار ازدواج جوانان در دوره‌ای که تورم رکورد زده و وضع اقتصاد کشور تعریفی نیست نشان می‌دهد که جوانان از مسیر ازدواج آسان به خانه بخت رفته‌اند.
گفت و گو با دو بانوی هم محله‌ای که بانی پیوند جوانان می‌شوند

مسیر ازدواج آسان را هموار می‌کنیم

حدود یک سال و نیم از شیوع کرونا می‌گذرد و دردسرهایی که این ویروس منحوس به بار آورده تمامی ندارد