بنزین استاندارد است، خودروها فرسوده‌اند

افزایش آلودگی هوا در پاییز و حتی زمستان امسال باعث شد این احتمال مطرح شود که کیفیت بنزین عرضه شده مشکل دارد، اما مسئولان ارشد سازمان ملی استاندارد ایران دیروز در یک نشست خبری بر کیفیت مطلوب بنزین عرضه شده، به‌ویژه در کلانشهرها مهر تأیید زدند؛ اما در عین حال تأکید کردند: تا زمانی که میلیون‌های خودروی فرسوده و فاقد کیفیت در شهر‌ها در تردد هستند.