8
سه شنبه 29 بهمن 1398
شماره 7884
ورزشی
23023624
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

حالا به مدال جهانی فکر می‌کنم

فرزانه فصیحی که یکشنبه شب در استانبول کاپ، رکورد دوی سرعت ایران را برای سومین بار در 2‌ماه اخیر جابه‌‌جا کرد در گفت‌وگو با همشهری از برنامه‌های بعدی‌اش گفت
با شال مشکی که دور سر و صورتش پیچیده، با آن بلوز آستین بلند و شلوار زرشکی‌اش که تا روی کفش‌هایش رسیده، متفاوت از همه دخترانی است که روی خط استارت ایستاده‌اند، دخترانی که همه لباس‌های استاندارد دو پوشیده‌اند و تا قبل از شروع، به‌نظر می‌رسد چند صدم ثانیه‌ای از او جلوتر باشند.