15
سه شنبه 29 بهمن 1398
شماره 7884
سبک زندگی
23023100
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دنیایی خطرناک و پر رمز و راز

حرف‌های مگو و غیبت آموزش‌های جنسی از کودکی تا بزرگسالی منجر به شیوع پدیده‌ای به اسم تکانه‌های جنسی در برخی افراد شده است
رفتارهای ناهنجارجنسی صرفاً محدود به تعرض به اندام افراد نمی‌شود. این رفتارها از نگاه گرفته تا نوع حرف‌زدن می‌تواند مصداق تعرض جنسی محسوب شود.