11
سه شنبه 29 بهمن 1398
شماره 7884
سیاست
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
انتخابات
40سال پس از نخستین انتخابات مجلس جمعیت واجدان شرایط شرکت در انتخابات از 21میلیون نفر به 58میلیون نفر افزایش یافته است.
نشست کارگزارانی‌ها برای دفاع از فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان

امید را زنده نگه می‌داریم

محسن هاشمی: پیام حضور ما گفتن نه به افراطیون داخلی و خارجی است و نمی‌خواهیم زمینه برای حاکمیت تندروها فراهم شود مرعشی: این انتخابات سخت‌ترین انتخاباتی است که من تجربه کرده‌ام کرباسچی: نمی‌شود مردم را برای حضور در انتخابات تشویق کنیم اما خود ما در انتخابات نباشیم
احزاب
کارگزاران به راهیابی 50درصد کاندیداهایش به مجلس یازدهم امیدوار است و پیش‌بینی می‌کند که با مشارکت 35درصدی تهرانی‌ها در انتخابات دوم اسفند‌ماه 15نفر از کاندیداهایش وارد بهارستان خواهند شد؛ افرادی که قرار است در تعامل با اکثریت مجلس پروژه اقناع‌سازی‌ برای پیشبرد برنامه‌های 10گانه‌شان را دنبال کنند و در قامت یک اقلیت مؤثر اما در سطح یک اکثریت نقش‌آفرین باشند.