حاشیه‌های انتخابات شهرداری پاریس

بعد از رسوایی اخلاقی نامزد اصلی شهرداری پاریس، رئیس‌جمهور فرانسه فرد دیگری را وارد میدان کرد
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اجازه نداد بحران اخلاقی یکی از نزدیک‌ترین یارانش، شانس موفقیت حزبش در انتخابات شهرداری پاریس را کم کند و خیلی زود جای خالی بنجامین گریوو را با وزیر خوشنام بهداشت کابینه‌اش، آنیس بوزن پر کرد.