20
سه شنبه 29 بهمن 1398
شماره 7884
سینما
23023614
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آدام سندلر با بازی در «الماس‌های تراش‌نخورده» خودش به الماس تبدیل می‌شود.
نگاهی به «الماس‌های تراش‌نخورده» ساخته تحسین‌شده برادران سفدی

خاکستر و الماس

نام برادران سفدی با فیلم «روزگار خوش» 2017 سر زبان‌ها افتاد و سینمای مستقل آمریکا باز هم دوچهره جدید از آستینش درآورد.