کم فروشی بنزین؛ توهم یا شیطنت

اینکه می‌گویند پمپ‌بنزین‌ها همراه بنزین آب یا هوا می‌فروشند موضوع تازه‌ای نیست، سال‌هاست که کم‌وبیش رانندگان خودروهای سواری از کم‌فروشی در پمپ‌بنزین‌ها گلایه دارند و معتقدند یا نازل جایگاه دستکاری شده تا مقدار بنزین تخلیه شده را بیشتر نشان دهد و یا ایرادی در پمپ‌ها وجود دارد که باعث می‌شود هوا و بنزین با هم وارد باک خودرو شوند. جایگاه‌داران اما زیر بار نمی‌روند؛ آنها هم دلایل محکمه‌پسندی مانند تست دوره‌ای نازل‌ها و پلمب بودنشان یا رصد میزان خریدوفروش فرآورده از سوی شرکت نفت را شاهدی بر درستی کار خود می‌دانند و کم‌فروشی را نمی‌پذیرند.