شوراها نیازمند عملکرد شفاف‌تری هستند

«کمیته حقوق شهروندی در شورای شهر تهران» هفته گذشته آغاز به‌کار کرد. تبیین حقوق شهروندی، ترویج آموزش‌ها و زمینه‌سازی‌ جلب مشارکت شهروندان پایتخت از اهداف این کمیته اعلام شده ‌است، اما زمانی که سازوکار مشخص0ی ب00رای سازماندهی و هدایت ایده‌های شهروندان وجود ندارد و ارگان‌های شهری در عملکرد و هزینه‌هایشان شفاف نیستند، چقدر می‌توان به عملکرد چنین کمیته‌ای در شورای شهر امیدوار بود؟  یک حقوقدان و وکیل دادگستری عقیده دارد که اگر شوراها به وظایف قانونی خود عمل می‌کردند، شاهد پرونده‌های قضایی درباره مسئولان شهری نبودیم.