محاکمه ناظم مدرسه پشت درهای بسته

ناظم مدرسه‌ای در غرب پایتخت که متهم است در محیط مدرسه مرتکب کارهای غیراخلاقی شده روز گذشته در مجتمع قضایی ارشاد محاکمه شد.