19
یکشنبه 17 تیر 1397
شماره 7425
سیاست
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خطر جدی از درون است نه بیرون مرزها

چرا مسئولان تمایلی به صحبت و شرح امورکشور و مشکلات برای مردم ندارند؟