اروپا چه پیشنهاد داد؛ ایران چه می‌خواهد؟

واکنش اولیه مقامات ایرانی به بیانیه مشترک وزیران خارجه ایران با همتایان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره حمایت از منافع اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام، با بیم‌و‌امید همراه شده است.