ابهامات قوانین مجازات اسلامی و‌آیین دادرسی کیفری برطرف نشده است

هفته گذشته شورای نگهبان دائمی شدن قوانین مجازات اسلامی سال 92 و آیین دادرسی کیفری را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و این دو قانون از این پس به‌صورت دائمی اجرا می‌شوند