زندگی در حریم خطوط برق فشار قوی به صلاح نیست

علی گورانی مسئول بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت با تأیید خطراتی که زندگی در حریم دکل‌های فشار قوی می‌تواند برای ساکنان مناطق داشته باشد، می‌گوید: