نویسنده مرده در میان فینالیست‌ها

فهرست اولیه نامزدهای دریافت جایزه جهانی بوکر منتشر شد. رمان‌نویس هندی، پرومال موروگان که پس از اعتراضات علیه آثارش، خود را نویسنده «مرده» اعلام کرد، ازجمله نام‌های حاضر در این فهرست 13نفره است.