نقل‌قول‌خبر/ افتتاح فاز اول پایانه شرق در سال1402

پوریا علی‌مردانی مدیرعامل سازمان پایانه‌های شهر تهران: ۲۰سال پیش پروژه ساخت پایانه شرق آغاز شد و در این میان طی 5 سال اخیر نیز متوقف شده بود.