تماشای تهران زیبا در نوروز1402

پایتخت برای استقبال از فصل بهار و ماه بهار قرآن آماده شده است
در آستانه فصل بهار، تهران زیباتر شده است. به گواه کاوش‌های انجام شده و تاریخ، پایتخت قدمت چندین هزار ساله دارد که نشانه‌هایی از آن را می‌توان در بناهای تاریخی و اشیایی که در موزه‌ها نگهداری می‌شوند، دید.