عدد خبر/ 150 پیام

مایکروسافت به‌مرور‌زمان درحال کاهش محدودیت‌های چت‌بات بینگ‌ چت است.