اسپوتنیک وی؛ روایت واکسن روسی

چند دهه پیش، دانشمندان اتحاد جماهیر شوروی در مرکزی در ولگینسکی در 70کیلومتری شرق مسکو روی تسلیحات بیولوژیک کار می‌کردند. حالا، ‌این مرکز به محلی برای تولید انبوه واکسن کرونا تبدیل شده و محصول آن، مردم را در سراسر دنیا از ویروس کرونا محافظت می‌کند.