12
چهار شنبه 13 اسفند 1399
شماره 8173
سخنگاه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
سؤال از شما پیگیری از ما

با ما سخن بگویید

از هر مشکلی که در کوچه و خیابان، محله و شهرتان، سازمان‌ها و نهادها و... به چشم می‌آید و فکر می‌کنید اگر به گوش مسئولی برسد، می‌تواند برطرف شود.