30
چهار شنبه 13 اسفند 1399
شماره 8173
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بازخوانی اتفاقی که ۲۷ سال پیش منجر به راه‌اندازی خیریه‌ای در محله جلیلی شد

۱۳۵ خانواده سر سفره احسان یک شهید

نمازجماعت تمام شده بود و شهید «مجید نورتقی» و حاج «اکبر مقدم» در مسجد امام زمانعج مشغول گفت‌وگو بودند که بانویی وارد شده و با باز کردن سفره دلش، آنها را برای انجام یک کار خیر مصمم کرد.