35
چهار شنبه 13 اسفند 1399
شماره 8173
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
طرح ویژه‌ای برای تکریم موسپیدها در روستاهای ناحیه ۷ منطقه ۱۸ اجرا می‌شود

لبخند بزن پدربزرگ!

وقتی صحبت از سالمند و دوران سالمندی به میان می‌آید فرقی نمی‌کند که منظورمان ساکنان کدام نقطه از شهر است.