معماری اصیل اسلامی به‌صرفه و اقتصادی است

ساخت پاتوق «سرای عموعباس» گام ارزشمندی است که مدیریت شهری برای آغاز طرح بازآفرینی محله نفرآباد برداشته، اما بدون‌‌ تردید همکاری و همراهی اهالی نفرآباد مهم‌ترین شرط به ثمر نشستن این طرح به شمار می‌آید.