40
چهار شنبه 13 اسفند 1399
شماره 8173
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

این خیابان هنوز «باغ» است

در دل محله زهتابی، که هر روز از خروسخوان سحر تا نیمه‌های شب صدای گوشخراش دستگاه‌های صنعتی و سوت‌های کشدار قطار تهران‌0 اهواز به گوش می‌رسد، کوچه بن‌بستی قرار دارد که روی تابلو ابتدای آن نام «خیابان باغ» نوشته شده،