25
چهار شنبه 13 اسفند 1399
شماره 8173
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خاطره‌بازی با کارگرانی که روزگاری از کارخانه‌های نساجی ری نان به سفره‌هایشان می‌بردند

سوت چیت‌سازی دیگر به گوش نمی‌رسد

خیابان عریض و طویل فدائیان اسلام که در نوع خود بازار مکاره‌ای است و انواع صنایع و مشاغل صنعتی تا خانه‌ها و بناهای نو و کهنه و کوره‌های آجرپزی در گوشه گوشه آن به چشم می‌خورد، روزگاری در قرق ۳ کارخانه چیت‌سازی ری، ممتاز و تهران بود و کارگران این کارخانه‌ها رهگذران هر روزه این خیابان قدیمی بودند.