28
چهار شنبه 13 اسفند 1399
شماره 8173
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
افتتاح ۵ زمین ورزش در منطقه ۱۹

ورزش تنیس به جنوب شهر رسید

افتتاح مجموعه تنیس خاکی در بوستان ولایت یکی از اتفاقات مهم منطقه ۱۹ در هفته‌های اخیر بود.