34
چهار شنبه 13 اسفند 1399
شماره 8173
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
در باشگاه این پیشکسوت کاراته کسی به علت نداشتن شهریه از ورزش محروم نمی‌شود

ادای دین به محله روی تاتامی

یکی از چهره‌های ورزشی ماندگار منطقه ۱۸، استاد «ابوالفضل بهرامی» کاراته‌کای پیشکسوت و مربی باسابقه متولد سال ۱۳۴۹ است.