افزایش آمادگی تهران در برابر زلزله با استفاده از تجربه ژاپنی‌ها

بعد از 4پروژه همکاری موفق سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن جایکا، سند همکاری پروژه پنجم به امضا رسید. پروژه پنجم با عنوان «ارتقای ظرفیت‌ طرح‌های محلی مدیریت و کاهش ریسک مخاطرات در شهر تهران» و البته با هدف افزایش ایمنی و تاب‌آوری فعالیت خود را شروع می‌کند.