اکباتان، انبوه‌سازی موفق

طرا ح و سازنده شهرک بزرگ غرب تهران در گذشت
شهرک اکباتان ویژگی خاصی دارد که در کمتر محله دیگر پایتخت می‌توان آن را پیدا کرد. مساحت مسکونی و مساحت فضای سبز آن برابر است و با وجود این، توانسته جمعیت زیادی را بدون مشکل خاصی در خود جای دهد.