نقل‌قول/علی‌محمد قادری

رئیس سازمان بهزیستی کشور: با رایزنی‌هایی که با رئیس بنیاد مستضعفان صورت گرفته به‌زودی تفاهمنامه احداث و ساخت تعداد ۴۰۰۰واحد مسکن برای خانواده‌های دارای ۲فرزند معلول آغاز خواهد شد.