رمز و رازهای پیش‌بینی آب و هوا

پیش‌بینی وضعیت جوی در جهان تبدیل به مسئله‌ای راهبردی شده است اما محققان این حوزه از چه فناوری‌هایی برای دقت بیشتر در این علم استفاده می‌کنند؟
آب و هوا همیشه و در همه حال بر شرایط زندگی ما تأثیر می‌گذارد؛ از برنامه‌ریزی برای یک سفر گرفته تا موضوع‌هایی همچون کشاورزی و... . بنابراین به‌نظر می‌رسد که دانستن وضعیت جوی در ساعت‌ها و روزهای آینده به ویژه در فصل کنونی از اهمیت بسیار زیادی برای ما برخوردار باشد.