آداب عروسی در اردبیل

کتاب «آداب عروسی در اردبیل» که از سوی داود کیانی تالیف شده، نگاهی گذرا به آیین‌ها و جشن‌های مرتبط با آغاز زندگی مشترک بین زوج‌های جوان اشاره دارد که این روزها در حال فراموشی است.