زندگی زیر سقف‌های ناایمن

تیرماه سال ۱۳۹۷ وقتی برج مسکونی ۲۰ طبقه «پارامیس» در منطقه ۲۲ دچار حریق شد و بیش از ۷۸ نفر از ساکنانش در این حادثه مصدوم شدند