32
دو شنبه 23 فروردین 1400
شماره 8193
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تعدادی از ساختمان‌های منطقه ۲۲ هنوز از سازمان آتش‌نشانی تأییدیه ایمنی دریافت نکرده‌اند

زندگی زیر سقف‌های ناایمن

تیرماه سال ۱۳۹۷ وقتی برج مسکونی ۲۰ طبقه «پارامیس» در منطقه ۲۲ دچار حریق شد و بیش از ۷۸ نفر از ساکنانش در این حادثه مصدوم شدند