10
دو شنبه 23 فروردین 1400
شماره 8193
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
خسرو طالب‌زاده، معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از اصلاح فرایند دسترسی اسناد کشور پس از 50سال خبر داد و گفت: با این اصلاح، 4میلیون و 200هزار پرونده اسنادی برای مردم قابل استفاده شده است.
گزارش2
مستمری‌بگیران تامین اجتماعی که از نیمه فروردین‌ماه 1400برای دریافت احکام جدید حقوق‌شان انتظار می‌کشیدند، بالاخره روز جمعه 20فروردین‌ماه با دیدن احکام‌، شوکه شدند؛ چون آنچه پیش روی خود می‌دیدند با حساب و کتاب‌هایی که درباره دریافتی ماهانه‌شان در سال جدید انجام داده بودند، فاصله معناداری داشت

کارگران در صف بیمه بیکاری

گزارش میدانی همشهری از وضعیت کارگرانی که به‌دنبال دریافت بیمه بیکاری، در روزهای سیاه تهران راهی ادارات کار و تامین اجتماعی شده‌اند
گزارش
فروردین است، هنوز کمر بهار تا نشده اما تا دلت بخواهد آفتاب زبانه می‌کشد و هول و ولای گرمای تموز به جان آدم‌ها افتاده است. هنوز مانده تا صلات ظهر، اما خورشید جا گرفته وسط آسمان و آدم‌ها بی‌حوصله و گرمازده، پوشه به دست، ماسک به‌صورت، پله‌ها را بالا و پایین می‌کنند.