29
دو شنبه 23 فروردین 1400
شماره 8193
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
عبادالله کرمی، با اخلاق‌ترین شهروند محله باشگاه نفت شد

لطف هم محله ای ها بزرگترین سرمایه من

هفته گذشته طی مراسمی از با اخلاق‌ترین شهروند محله «باشگاه نفت» تجلیل شد، شهروندی که نسبت به محله احساس مسئولیت می‌کند و هرکاری که از دستش بر می‌آید برای محله‌اش انجام می‌دهد.