34
دو شنبه 23 فروردین 1400
شماره 8193
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نخستین مرکز فرآموز افراد کم‌توان پایتخت، در منطقه ۹ بازگشایی شد

خانه‌ای برای شکوفایی توانیابان

حتی وضعیت قرمز «کرونا» که پایتخت را به حالت نیمه تعطیل درآورده است هم نتوانست مانع از آغاز دوباره فعالیت‌های نخستین مرکز «فرآموز تخصصی ویژه معلولان»» پس از وقفه‌ای کوتاه شود.