36
دو شنبه 23 فروردین 1400
شماره 8193
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
برگزاری تورهای تفریحی که کارکردی علمی نیز داشته باشند از جمله خدمات دارای اهمیت در اداره آموزش‌های شهروندی شهرداری منطقه با مشارکت ستاد گردشگری است.
جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری تفریحی، فرهنگی، علمی و مذهبی در نهمین تکه از پایتخت فراهم است.
دیدار شهرداران مدارس منطقه با یکی از نوادگان خانواده مشهور قریب در اندیشه‌سرا

قریب در محله ما غریب نیست

روزهای درس و مدرسه یکی از خاطره انگیزترین دوران زندگی افراد است که حتی با وجود شیوع بیماری «کرونا» و آموزش آنلاین با تجربه‌های متفاوتی گره خورده است.