این موزه عمر کوتاهی داشت

موزه نگارستان در سال1354 تاسیس شد
موزه نگارستان در روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه 1354در خیابان سپه، ضلع جنوبی کاخ مرمر مقابل دانشکده افسری افتتاح شد. ولیعهد اسپانیا و همسرش، دو میهمان ویژه این مراسم بودند.