عملیات دماوند

همشهری برای نخستین‌بار منتشر می‌کند؛ اسنادی از حضور نظامی ایران در جنگ ظفار عمان
در گوشه‌ای از حیاط زیارتگاه خواجه ربیع در مشهد، قبوری وجود دارد که تا مدت‌ها سخنی از کسانی که در آنجا دفن شده‌اند، نمی‌رفت.