15
سه شنبه 27 آبان 1399
شماره 8087
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
حوزه شهرسازی و معماری منطقه 14 در نوسازی مقام برتر را کسب کرده است

موانع بین پروانه‌ها و مردم را برداشته‌ایم

​​​​​​​نوسازی به همان اندازه که به‌ آبادانی شهر کمک می‌کند و باعث استحکام خانه‌ها می‌شود، دردسرهای خودش را هم دارد. دغدغه‌هایی که شهروندان ترجیح می‌دهند عطای ساخت‌وساز را به لقایش ببخشند.