07
سه شنبه 27 آبان 1399
شماره 8087
سیاست
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

قدرت روزافزون مردان در عرصه‌های مدیریتی

یادداشت
هر دم اتفاقی یا خبری چون بادی نهال نورس باور به برابری و عدالت جنسیتی را تهدید می‌کند.تو گویی حقوق مصرح زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی که قرار بود زنان را به جایگاه شایسته‌شان رهنمون شود، بیشتر به ابزار رو کم کنی جناح‌ها از یکدیگر تبدیل شده است.

سهم زنان از کرسی‌های مدیریتی آب رفت

در ابهام بودن تعریف رجل سیاسی و اقدام اخیر دیوان عدالت اداری شرایط را برای حضور زنان در عرصه‌های اجرایی دشوارتر کرده است
گزارش
نبود عزم جدی برای ارائه تعریف و تفسیر دقیق «رجل سیاسی» در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از یک سو‌ و ابطال سهمیه 30درصدی زنان از کرسی‌های مدیریتی از سوی دیگر 2 فاکتوری‌اند که از آب رفتن سهم زنان در عرصه مدیریتی کشور خبر می‌دهند.
ریاست جمهوری اولویت نیست

ریاست جمهوری اولویت نیست

به روال ادوار گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری و داغ شدن تب و تاب انتخابات، حالا هم کمتر از 7‌ماه مانده به کارزار انتخاباتی 1400، داستان رجل سیاسی و سرگردانی سهم زنان در لوای این واژه چند صباحی است که مورد توجه فعالان حقوق زنان و سیاستمداران قرار گرفته و هراز گاهی باید و نبایدی در این میدان رسانه‌ای می‌شود و اذهان عمومی را به‌خود مشغول می‌کند.
ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به لغو یک مصوبه
ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به لغو یک مصوبه
ابطال مصوبه سهمیه 30درصدی انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی از سوی دیوان عدالت اداری بازتاب بسیاری در بین جامعه زنان و فعالان حوزه زنان داشته است؛ بازتابی که دستاوردش ‌ارائه اعتراضات بسیار ازسوی زنان به معاونت زنان ریاست‌جمهوری بوده است، اعتراضاتی با درخواست مکرر ورود ریاست‌جمهوری به ماجرا و پیگیری امر.