36
سه شنبه 27 آبان 1399
شماره 8087
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مراکز خرید مناطق شرقی پایتخت در روزهای بحران کووید 19 همچنان شلوغ است

کرونا هم در بازارهای محلی خرید می‌کند

بازارگردی، تفریحی است که اغلب شهروندان به‌ویژه بانوان از انجامش لذت می‌برند.