34
سه شنبه 27 آبان 1399
شماره 8087
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
«نجاتعلی بابایی» یکی از پاکبانان نمونه شهر تهران شد

این روزها جمع‌آوری زباله دل شیر می‌خواهد!

پاکبان‌های سازمان مدیریت پسماند یکی از مهم‌ترین گروه‌های تلاشگر برای کنترل بهداشت و نگهداشت محیط به‌ویژه در روزهای اپیدمی کرونا هستند و رفت و روب روزانه 124 کیلومترمربع از کلانشهر تهران توسط 14 هزار پاکبان پرتلاش انجام می‌شود.