40
سه شنبه 27 آبان 1399
شماره 8087
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نهرهای منطقه 4 با هدف پیشگیری از آبگرفتگی به کانیو تبدیل می‌شود.
کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان این هفته، مجموعه داستانک«کلمات علیه کرونا» نوشته گروهی از نویسندگان کشورمان است که از سوی انتشارات نشرسرای خودنویس منتشر شده است و به موضوع کرونا و مواجهه نویسندگان ایرانی با این مسئله می‌پردازد.

دشتی زیبا و سرسبز به نام دردشت

هویت
دردشت، نامی که بیان آن حس خرمی و طراوت را منتقل می‌کند، از محله‌های قدیمی منطقه8 است و البته در سال‌های دور خیابانی به این نام بوده که بعدها شکل محله به خود گرفته است.